همتا یابی: یادگیری تجربی بازاریابی از طریق افراد تاثیر گذار(اینفلوئنسرها) در کلاسهای بازاریابی دیجیتالی

اشتراک گذاری

ترجمه مقاله The Matchmaking Activity: An Experiential Learning Exercise on Influencer Marketing for the Digital Marketing Classroom نوشته Elizabeth Randon McDougal و Holly Syrdal

اینفلوئنسر

چکیده

بازاریابی اینفلوئنسری یک روش اخلالگرانه فنی و نوظهور در بازاریابی است که در حال حاضر درطیف وسیعی از صنایع بکار می رود. این تاکتیک به شرکتها اجازه می دهد تا محصولات خود را با روشی ارگانیک تر و مؤثرتر از سایر فرم های تبلیغاتی فرصتی، پولی تبلیغ کنند. همانطور که استفاده از بازاریابی اینفلوئنسری به سرعت در حال رشد است، مدرسان بازاریابی منحصر به فرد در اختیار دارند تا کارآموزانی برای اجرای این مهارت بازاریابی پر متقاضی آماده نمایند. این مقاله به تشریح می پردازد که مفهوم بازاریابی اینفلوئنسر را معرفی میکند، فضایی برای کسب تجربه ایجاد یک فعالیت کلاسی به نام همتایابی می نماید و تفکر انتقادی را تقویت میکند تا یک چالش بازاریابی مشابه یا شبیه سازی شده را حل کند.

هدف نهایی این است که کارآموزان اطمینان حاصل کنند که می توانند برای محیط بازاریابی دنیای واقعی کارآمد باشند. برای ارزیابی اثربخشی فعالیت همتایابی، تمرینی با کارآموزان کلاسهای بازاریابی دیجیتالی انجام شد. براساس یافته های یک نظرسنجی که پس از انجام این فعالیت توسط کارآموزان صورت پذیرفت، نتایج فعالیت همتایابی موفقیت چندین پیامد آموزشی مطلوب را نشان می دهد. همچنین ایده هایی برای تطبیق این تمرین در استفاده برای انواع دیگر دوره های بازاریابی نیز ارایه می شوند.

مقدمه

هفته نامه آمریکایی تبلیغات تجاری adweek اخیرا در مقاله ای نمونه های عالی از اختلال دیجیتالی در صنعت زیبایی را ارایه کرده است. برخی برندها در این صنعت “موفقیت شبانه” را با پرداخت اینفلوئنسری به عنوان مثال به افراد مشهور برای ترویج محصولاتشان از طریق سکوهای رسانه اجتماعی مانند اینستاگرام تجربه کردهاند.

این تاکتیک که معمولاً “بازاریابی اینفلوئنسر” نامیده می شود، به سرعت در حال رشد در حوزه بازاریابی رسانه های اجتماعی است.  شرکتها تقریباً در هر صنعت مبتنی بر محصول تحت تاثیر این نوع اختلال دیجیتال قرار گرفته اند و استراتژیهای خود را برای حفظ رقابتی خود تطبیق می دهند. همانطور که بازاریابی اینفلوئنسر همچنان فراگیر شده است، درصد بودجه های بازاریابی اختصاص داده شده به این نوع تبلیغات به سرعت افزایش یافته است و انتظار می رود که در آینده به سمت بالا گرایش داشته باشد. مطالعه اخیر نشان می دهد که فعالیتهای بازاریابی اینفلوئنسری توسط بازاریابان به عنوان یک نقش بسیار موثر در نظر گرفته می شوند، بطوریکه ۹۲٪ از بازاریابان قصد دارند به استفاده از بازاریابی اینفلوئنسر به عنوان بخشی از یک استراتژی کلی دیجیتال و ۳۹ درصد با برنامه ریزی برای استفاده از بازاریابی اینفلوئنسر در آینده ادامه دهند.

استفاده از بازاریابی اینفلوئنسر به شرکتهای نمادین با منابع گسترده محدود نمی شود.  واژه بازاریابی اینفلوئنسری ممکن است به طور خودکار به افراد مشهور شناخته شده و ورزشکارانی که به طور کلی “کلان اینفلوئنسر” درنظر گرفته می شوند، با بیش از ۱۰۰۰۰ دنبال کننده در رسانه های اجتماعی اطلاق شود. با این حال، بسیاری از برندها و سازمانهای با بودجه های بازاریابی کوچکتر، موفقیت را از طریق استفاده از “میکرو اینفلوئنسر”، که شخصیتهای آنلاین شناخته شده و رهبرانی با حدود ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دنبال کننده در یک پلتفرم رسانه های اجتماعی هستند، پیدا کرده اند. این میکرو اینفلوئنسرها، شرکتهای با بودجه های کوچکتر را قادر می سازند تا به بازارهای حاشیه ای هدف برسند، به همان نحوی که کمپین های ماکرو اینفلوئنسر قویتر به مخاطبان گسترده تر می رسند. مطالعات موردی اخیر سطوح قابل مقایسه تعامل در فعالیت های میکرو و ماکرو اینفلوئنسر را گزارش کردهاند.

با توجه به بررسی اخیر بازاریابان، بازاریابی تاثیرگذار یا اینلوئنسری سریعترین روش دستیابی به افزایش مشتریان آنلاین است، و هزینه کردن روی این نوع تبلیغات به رشد سریع خود ادامه می دهد مرکز بازاریابی اینفلوئنسر. از آنجا که بازاریابی اینفلوئنسری به جریان اصلی تبدیل می شود، این تاکتیک توسط مدرسان نادیده گرفته نمی شود زیرا بسیاری از سازمان ها احتماًلاً خواهان بازاریابی هستند که قابلیت توسعه کمپین های اینفلوئنسری کارآمد را داشته باشد.

 بنابراین، مهم است که دانشجویان بازاریابی در معرض مفهوم بازاریابی  اینفلوئنسری  و اینکه چگونه به “اختلال دیجیتال” کمک می کند قرار گیرند. این موضوع میتواند به طور بالقوه برای طیف گستردهای از دوره ها از جمله بازاریابی الکترونیکی، بازاریابی رسانه های اجتماعی و یا بازاریابی موبایلی و همچنین اصول بازاریابی، خرده فروشی، رفتار مصرف کننده، فروش و دوره های بازاریابی یکپارچه مناسب باشد. با این حال، از آنجا که اختلال دیجیتالی و بازاریابی اینفلوئنسری موضوعات نسبتاً جدیدی در آموزش بازاریابی هستند، منابع محدودی برای مدرسان بازاریابی وجود دارد که به دنبال ادغام محتوای رسانه های دیجیتال و اجتماعی در دوره های خود هستند.

برای پرداختن به این موضوع، ما یک تمرین یادگیری تجربی با نام فعالیت مطابقت یا همتایابی را تهیه کردیم که در دوره های بازاریابی دیجیتال به عنوان پایه ای درسی در مورد بازاریابی اینفلوئنسر استفاده می کنیم. این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است:

ابتدا، ما مروری بر ادبیات موضوع و تاریخچه موجود در مورد بازاریابی اینفلوئنسری و نقش اینفلوئنسرها به عنوان اخلالگر ارائه می دهیم. سپس در مرحله بعد، اجزای تجربی فعالیت در کلاس بیان می شود و دستورالعمل های مرحله به مرحله برای انجام فعالیت مطابقت و بررسی نتایج آن دنبال می شود. ما با بحث در مورد محدودیت های این کار، راه کارهای تحقیقات آتی و ایده هایی برای گنجاندن این نوع فعالیت در دوره های دیگر،به نتیجه گیری می رسیم.

اختلال دیجیتالی بواسطه بازار یابی اینفلوئنسری

اختلال دیجیتالی اصطلاحی است که اشاره می کند به” تغییر حاصله از فن آوری دیجیتال که منجر به اختلال در فرایند تفکر و عمل می شود چنین اختلال دیجیتالی افزایش کاربرد بازار یابی دیجیتالی محسوب می شود” که تحت عنوان شناسایی و استفاده از افراد خاصی است که در خریداران بالقوه آن محصول یا برند، نفوذ  و اعتبار دارند و از آن  برای کمک به اثرات بازاریابی آن برند استفاده می کنند.در زمینه شبکه های اجتماعی بازاریابان اینفلوئنسر شامل شرکایی هستند که بین  یک برند و اینفلوئنسر قرار دارند و یا افراد قابل اعتماد حاضر که از لحاظ ارتباطات در جایگاهی قرار دارند که قابلیت تاثیر گذاری را به صورت بالقوه دارند. به لحاظ اینکه رسانه های اجتماعی تا سر حد یک دوست مورد اعتماد مشتریان می باشد.

این قابلیت بالقوه را دارند که به بازار یاب ها در افزایش میزان آگاهی، وفاداری  و مشارکت کمک کنند. مطالعه اخیر در باره تاثیر بازاریابی نشان می دهد که بازار یابی اینفلوئنسری می تواند نرخ افزایش فروش سالانه را ۱۱ برابر تبلیغات دیجیتالی سنتی  افزایش دهد.

اهداف کلی بازاریابی اینفلوئنسر عبارتنداز همسو کردن یک برند با ظاهر رسانه اجتماعی اینفلوئنسر، افزایش آگاهی در بین دنبال کنند گان و تشویق به خرید.وسیله دستیابی به این اهداف در اغلب موارد شبکه اجتماعی اینستاگرام می باشد .تا سپتامبر سال ۲۰۱۷ حدود ۸۰۰ میلیون کاربر فعال در شبکه اینستاگرام حضور داشتند که این موضوع باعث شده این شبکه به یک پلتفرم محبوب برای بازاریابی اینفلوئنسر  به خاطر ماهیت دیداری آن تبدیل شود. اینفلوئنسر ها می توانند از این پلتفرم برای ترویج نام تجاری به شیوه های مختلف، از جمله به اشتراک گذاری اسپانسر ها از طریق پست و جایگزینی محصول مستند کردن یک رویداد یا تجربه مرتبط با نام تجاری، میزبانی و اجرای رویداد، استفاده کنند.

اولین قدم در توسعه کار گروه بازار یابی اینفلوئنسر موثر، تعیین اهداف کلی  فعالیت های تبلیغاتی می باشد زمانیکه اهداف مشخص شدند، گام بعدی شناسایی اینفلوئنسر های بالقوه ای است که با افراد دیگر مشارکت کرده اند. در مباحث کلاسی درباره بازار یابی تاثیر گذار، کارآموزان این قبیل سوالات را می پرسند که چگونه برند های تجاری اینفلوئنسرهای مناسب را برای ترویج کالا ها و خدمات خودشان در شبکه های اجتماعی پیدا می کنند. در بخش های بعدی مقاله تمرین آموزشی تجربی را آورده ایم  که به این موضوع تحت عنوان فعالیت “همتایابی” اشاره کرده ایم. 

فرآیند یادگیری تجربی 

نظریه یادگیری تجربی بیان می کند که یادگیری فرآیندی است که به موجب آن دانش به واسطه انتقال تجربه ایجاد می شود. دانش نتیجه ترکیب فهم و انتقال تجربه می باشد. یادگیری مبتنی بر تجربه به این دلیل به عنوان فرایند یادگیری موثر شناخته شده است که به کارآموزان این اجازه را می دهد تا به گونه ای فعال در موقعیت های واقعی قرار گیرند. این روش به کارآموزان فرصت می دهد تا در فعالیتهایی دخیل باشند که مفاهیم فراگرفته بواسطه تجربه را با آنچه که آموخته اند، مرتبط و بازتاب دهند.

یادگیری تجربی به عنوان یک آموزش مهم از طرف انجمن عالی دانشکده تجارت بین المللی که یک سازمان دولتی برای مدارس تجاری می باشد، به رسمیت شناخته شده است. همانطور که در وب سایت  AACSB اشاره شده است، جنبه های مهم مدیریت و رهبری به طور موثرتری نسبت به روش های آموزش سنتی کلاس محور  آموخته می شوند. یادگیری تجربی از بسیاری از روشهای یادگیری سنتی مانند تحلیل های موردی و شبیه سازی های کامپیوتری متفاوت می باشد  از این لحاظ که به طور مستقیم و شخصی، کارآموزان را در موقعیت  یادگیری تجربه ای  قرار می دهد. تکنیک های مبتنی بر تجربه به عنوان مثال فعالیت های کلاسی نیمه ساختاریافته در مقایسه با تکنیک های غیر تجربی مانند سخنرانی ها مقدار فراگیری کارآموزان را افزایش می دهد.

برای دریافت نسخه کامل مقاله با ما در ارتباط باشید.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال دیدگاه به معنی این است که شما ابتدا قوانین ارسال دیدگاه را مطالعه کرده‌اید و با آن موافق هستید.