فیروز نادری، پروفسور ایرانی-آمریکایی، دانشمند سابق سازمان ناسا