همتا یابی: یادگیری تجربی بازاریابی از طریق افراد تاثیر گذار(اینفلوئنسرها) در کلاسهای بازاریابی دیجیتالی